تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پدیده شیمی قرن

۱۴۰۲/۰۳/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپلین جم

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت غلتک سازان سپاهان

۱۴۰۲/۰۲/۲۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۴۰۲/۰۲/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت صنایع سیمان ارومیه

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت توليدی فولاد سپيد فراب كوير

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۴۰۲/۰۱/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

۱۴۰۲/۰۱/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۱۴۰۱/۱۲/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۱/۱۲/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالايش نفت تبريز

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی ملی صنايع مس ايران

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان غرب

۱۴۰۱/۱۰/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

دانلود تحلیل

إ