تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پروپلین جم

۱۴۰۱/۰۲/۲۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی ارومیه

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت توليدی فولاد سپيد فراب كوير

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت داروسازی اکسیر

۱۴۰۱/۰۱/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان

۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان سپاهان

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت باما

۱۴۰۰/۱۲/۰۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پالايش نفت تهران

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت بندر عباس

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تبریز

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمی پرديس

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت گروه صنعتی سپاهان

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه

۱۴۰۰/۰۹/۲۴

دانلود تحلیل

إ