تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پروپلین جم

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه

۱۳۹۹/۱۲/۰۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت توليدی فولاد سپيد فراب كوير

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

۱۳۹۹/۱۱/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۳۹۹/۱۰/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۳۹۹/۱۰/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان

۱۳۹۹/۰۸/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۳۹۹/۰۸/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۳۹۹/۰۸/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه داروپخش

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

۱۳۹۹/۰۷/۱۵

دانلود تحلیل

إ