تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت ذوب روی اصفهان

۱۴۰۱/۰۶/۳۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۴۰۱/۰۶/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت غلتک سازان سپاهان

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پلیمر آریا ساسول

۱۴۰۱/۰۶/۰۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

۱۴۰۱/۰۶/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی نوری

۱۴۰۱/۰۵/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی شازند

۱۴۰۱/۰۵/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت لاوان

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۱/۰۴/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تبریز

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت نفت سپاهان

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دانلود تحلیل

إ