دوشنبه 19 آذر 1397
درباره ما > مجوزها
مجوز های رسمی کارگزاری آینده نگر خوارزمی


ردیف

نام مجوز

شماره مجوز

تاریخ دریافت مجوز

1

بورس اوراق بهادار

11110032

1387/10/01

2

فرابورس

121/122214

1389/08/11

3

معاملات برخط

121/236268

1392/06/23

4

مرکز تماس تلفنی

121/235721

1392/06/19

5

سبدگردانی

121/250130

1392/10/09

6

صندوق سرمایه گذاری مشترک

121/262679

1393/01/23

 7  مشاور پذیرش  121/296368  1393/10/08
8
معاملات اتی سهام
121/305455 1393/12/16
گروه محصولات پتروشیمی 
121/320604
1394/04/21
10   بورس انرژی 
121/320605  1394/04/21
11   صندوق بازارگردانی اختصاصی 
121/8824  1394/12/17
12   مشاور عرضه 
121/17802  1395/06/24
13   معاملات سلف موازی استاندارد 
121/18351  1395/07/05